4 av 10 markägare betalar för hög fastighetsskatt

Vid årets taxering är nästan alla obebyggda tomter kraftigt felvärderade. Det visar en undersökning från Villaägarnas Riksförbund. Knappt 40 procent av tomterna har fått ett för högt taxeringsvärde och därmed för hög fastighetsskatt – som mest 24 000 kronor per år.