Amorteringar bättre än bolånetak

Villaägarnas Riksförbund stödjer Sten Nordins krav att snabbutreda amorteringskrav på bostadslån samtidigt som bolånetaket mildras eller avskaffas.