Bolånekunder förlorare på bankernas hemlighetsmakeri

Bankerna måste redovisa sina upplåningskostnader på ett öppet och enhetligt sätt. Det kräver Villaägarna mot bakgrund av kvartalsrapporterna från Swedbank, SEB och Nordea. Förbundet är även kritiskt till att Handelsbanken försvårar granskningen av bankens bolånemarginaler.