Elen dyrast i Sverige

Svenska elkonsumenter får betala mer för elen än finländska och norska, visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund. Högre skatter och avgifter höjer svenskarnas elräkningar med över 7 000 kronor om året, för den småhusägare som använder 20 000 kWh om året.