Elnätsavgifterna föreslås öka med 32 procent

Elnätsföretagen vill ta ut 136 miljarder i avgifter av sina kunder under de kommande fyra åren, enligt de förslag till intäktsramar som lämnats in till Energimarknadsinspektionen. Jämfört med föregående fyraårsperiod är det en ökning med 32 procent. Villaägarnas Riksförbund uppmanar ansvariga politiker att hejda omotiverade prishöjningar.