Enstegstätade fasader

Idag överlämnar Villaägarna en lista med skarpa förslag på hur regeringen, byggbranschen och försäkringsbolagen bör agera när det gäller byggskandalen med enstegstätade fasader. Fasaderna möglar efter några år och skadorna uppgår idag till miljardbelopp, en nota som bygg- och försäkringsbranschen med stöd av gällande lagstiftning vill vältra över på konsumenterna.