Fastighetsskatt 2012

Taxeringsvärdena stiger vid 2012 års taxering – med höjd kommunal fastighetsskatt som följd. I Sigtuna höjs skatten i snitt med 924 kr per år för dem som har ett taxeringsvärde under 910 000 kr. Allra störst enskild ökning av skatten får en småhusägare i Härjedalen – 4 650 kr per år.