Frys taxeringsvärdena vid 2009 års nivå

Höjda taxeringsvärden och därmed höjd fastighetsavgift för småhusägare runt om i landet. Det blir följden om Skatteverkets taxering av småhus får genomslag. Detta samtidigt som regeringen utreder hur taxeringssystemet ska kunna avskaffas. – Det enda rimliga är att frysa nuvarande taxeringsvärden i avvaktan på utredarens slutsatser, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas…