Höjda elnätsavgifter med 18 miljarder

Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramarna i elnäten höjer de tillåtna intäkterna till sammanlagt 150 miljarder kronor. Det är en höjning med 18 miljarder, jämför med föregående fyraårsperiod. Samtidigt överger myndigheten sin egen prismodell, som tidigare fått stark kritik av bland andra Villaägarnas Riksförbund.