Lönsamt med bolån

Idag kom Sparbankernas sammanlagda årsbokslut. Liksom för andra banker var 2011 ett bra år för Sparbankerna. Utlåningen till allmänheten ökade med 3,2 procent medan räntenettot, dvs. skillnaden mellan in- och utlåningskostanderna ökade med hela 29,5 procent. Därmed kunde vinsten från utlåningen till allmänheten öka med med 890 miljoner kronor vilket motsvarar över 20 procent i ökad vinst….