Ny tomträttsutredning

Regeringen gav i början av sommaren en särskild utredare i uppdrag att undersöka hur reglerna för tomthyror kan bli enklare och mer förutsägbara. Villaägarna har under flera år verkat för tryggare villkor för tomträttshavare, och kommer även att ha en expert med i utredningen.