På vems sida står Energimarknadsinspektionen?

Det är dags att se över Energimarknadsinspektionens (EI) verksamhet och överväga att flytta ansvarsområden till annan myndighet, anser Villaägarna. Bakgrunden är avslöjandet att EI listat elnätsföretag som tar för lite betalt.