Politikerna har överfört 109 mdr från elkunderna till kraftbolagen

Under åren 2005-2010 har politikernas beslut att införa handel med utsläppsrätter fört över 109 miljarder kronor från svenska elkunder till kraftbolagen, visar uträkningar som Villaägarnas Riksförbund låtit konsultföretaget Pöyry göra. Sifforna presenteras idag på SvD Brännpunkt.