Socialdemokraternas skuggbudget

Fem år. Så lång tid tog det för Socialdemokraterna att ompröva sin inställning till den statliga fastighetsskatt som Alliansregeringen avskaffade och som i grunden har förändrat villkoren och tryggheten för småhusägare i framför allt storstadsregioner och attraktiva kustområden till det bättre.