Swedbanks vinst 2011

Enligt Swedbanks bokslutskommuniké idag ökade räntenettot (skillnad mellan in och utlåningsränta) under 2011 med över 2,3 miljarder kronor – en ökning med 22%. Ökningen förklaras inte av ökad omsättning utan som Swedbank skriver ”framförallt som en effekt av högre allmänt ränteläge och omprissättning av bolån”.