Taxeringssystemet utreds

Regeringen beslutade den 24 februari att tillsätta en särskild utredare som ska utreda hur fastighetstaxeringen av bostäder kan avskaffas eller avsevärt förenklas.