Taxeringsvärdet 2012 – så högt blir det

Taxeringsvärdena för småhus stiger med i genomsnitt 11 procent vid taxeringen 2012. Men variationerna är stora, på vissa orter ökar värdena med närmare 40 procent. Det visar en ny prognos från SCB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund.