Uppemot en tredjedel av elnäträkningen vinst för bolagen

De senaste åren har priserna i elnäten stigit kraftigt. Under 2009 hade sju elnätbolag vinstmarginaler på över 30 procent. 25 hade vinstmarginaler på 25 procent eller högre. Högst vinstmarginal av alla hade Fortum Distribution i Södra Norrland och Dalarna, med nära 35 procent. Det visar en sammanställning från Villaägarnas Riksförbund.