Vänta med att binda elpriset inför vintern i Sydsverige

Just nu råder osäkerhet på elmarknaden vilket får till följd att priset på el ökar. Allra mest berörs elkunder i söder. För en småhusägare i Sydsverige som inte räds lite risk, kan det därför löna sig att vänta med att binda sitt elavtal.