Varför är elen så dyr?

Villaägarnas energipolitiska expert beskriver i en ny film hur elmarknaden fungerar – från produktion till konsumtion. Varför är elkostnaderna så höga? Är det moms på elskatten? Och inte minst – vad kan politikerna göra för att sänka småhusägares elkostnader?