Villaägarnas förslag om skatteväxling får stöd av Maud Olofsson

Centerpartiet med energiminister Maud Olofsson ställer sig idag bakom Villaägarnas förslag till skatteväxling på elmarknaden. Om förslaget får gehör i regeringen innebär det lägre elkostnader för landets småhusägare.