Ägarbyte

Samfälligheten har inget med ett ägarbyte att göra. En samfällighet har ingen vetorätt mot vem som köper en fastighet i en samfällighet på det sätt som gäller i en bostadsrättsförening. Däremot så måste den nya ägaren följa det servitut som gäller för fastigheten. Det betyder i praktiken att ägaren måste betala den medlemsavgift som är beslutad i den årliga stämman samt följa stadgarna för samfälligheten.

Flyttanmälan
Vid ägarbyte behöver samfällighetens styrelse få kontaktuppgifter till den/de nya ägarna. Skicka uppgifterna om nya ägaren till samfällighetens kassör via mail eller brev.

Vattenavläsning
Eftersom vattenavgiften till samfälligheten betalas efter uppskattad förbrukning kan en differens finnas mellan den betalda och den verkliga förbrukningen. Detta får hanteras av den gamla och nya ägaren. Samfälligheten debiterar den nya ägaren enligt tidigare uppskattning vid nästa kvartal. Den boende läser av sin vattenställning den sista augusti varje år och lämnar mätarställningen till kassören, differensen debiteras eller krediteras genom medlemsavgiften.