Nya parkeringsregler AIDA

26 september 2023 

Samfälligheten AIDA har länge kämpat med problem gällande parkering av avställda bilar, fordon som inte tillhör boende, och överskridande av parkeringsregler. Trots tidigare försök med AIMO Park att lösa situationen, har vi nu beslutat att byta till parkeringsbolaget Robur och införa nya regler från den 1 december 2023.

Vårstädning 22/4

8 maj 2023

Vårstädningen utfördes i fint väder och hyfsat många deltog – ett stort tack till dom! – och den nya grillen invigdes! Nytt för i år var att två av de tre containrarna endast skulle ha trädgårdsavfall (och då utan sopsäckar) samt att det i den tredje containern inte fick finnas något trädgårdsavfall alls. Det verkade att ha gått ganska bra att sortera enligt anvisningarna även om vissa boende tydligen hade lite svårt att läsa de lappar som satt uppe på containrarna varvid andra som var mer observanta fick rycka in och rätta till – ett stort tack till dom också!

Upprustning av lekplatserna

8 maj 2023

Huvuddelen av upprustningen av den stora och den lilla lekplatsen är nu avslutad. Nu återstår installation av bärbuskar och övriga växter runt lekplatserna, samt iordningställande av gräsyta. För frågor, kontakta Erik Engström (se styrelse för kontaktuppgifter).

Utplacerade stenar

Med anledning av att främst budbilar, men även privatpersoner, genar över våra gräsmattor har vi lagt ut ett antal stenar för att förhindra detta. På detta sätt hoppas vi öka säkerheten i vårt kvarter samt skydda våra gräsmattor och stenplattor. Vi kommer även att inventera skadade plattor längs våra gångvägar och beställa ett utbyte av dessa.

Rotproblem

Rötter har som nämnts på årsmötet 2021 för en tid sedan trängt sig in i avloppsstammen genom ett luftningshål mellan Kg 15 och 17. Rötterna togs bort men luftningshålet i avloppsstammen ska blockeras så att inte nya rötter kan tränga sig in. Uppgrävning för detta kommer enligt plan att ske någon gång under sommaren när någon entreprenör kan få in det i sitt tidsschema. Vi återkommer när datumet är bestämt.

På gång just nu

Lilla lekparken
Vi har startat ett renoveringsprojekt av lilla lekparken. Den är därför just nu avstängd för användning. Vi kommer att återkomma med planerat datum för renoveringens slutförande.

Stenar på gräsmattorna
De större stenar som ligger lite runt omkring ska placeras som avgränsare för trafik.

Sopor och sopcontainrar

Uppdatering: Nu har låskolvar bytts ut på samtliga sopcontainrar. Om det är fortsatt problem går det fint att höra av sig till ansvarig för underhåll: teknik@samfaida.se

Det hamnar en del soppåsar utamför vissa av sopnedkasten, vilket lockar till sig fåglar och råttor. Under vinterhalvåret har en del av låsen till sopnedkasten kärvat något som styrlesen planerar att åtgärda inom kort. Det finns totalt 3 sopnedkast dit nycklarna passar, har man problem vid ett av dessa så är det bästa tipset att testa ett av de andra sopnedkasten. Särskilt den mellersta fungerar väl.