Brand på Kärrgränd

Mitt på denna dag, tisdagen 15/2, uppstod en brand på Kärrgränd 123. Ett stort antal brandmän anlände, och branden ska efter någon timme ha varit under kontroll. Styrelsen har tyvärr inte mycket mer information än vad som står i massmedia. Enligt uppgift dock inga personskador, däremot troligen rökskador. Vad som orsakat branden har inte framkommit, bara att teknisk utredning pågår.

Nyhetsuppdatering från styrelsen

Vi kommer framöver göra uppdateringar vad som är aktuellt i styrelsearbetet. Det kommer ske i samband med att vi haft styrelsemöte. Vi vill med det ge lite mer inblick i vad som vi arbetar med.

Senaste styrelsemöte var Onsdag 13/10

Trädöversyn
Vi har tillsammans med Tingvalla Mark utfört en trädöversyn. Senaste översynen var gjord i 2016. Se karta
Träd med röd ring är dåliga
Träd med grön ring ska hållas under uppsikt
Träd med blå ring är utan anmärkning

Några av de dåliga träden är redan avlägsnade men ytterligare några träd ska avlägsnas (markerade som 8, 36 och 22 på kartan). Tingvalla Mark ska även beskära träden markerade med 23, 24 och 21. På trädet markerat med 45 ska det göras ett nytt snitt där en gren gått av.  Träden kommer att beskäras runt februari (bästa perioden för detta enligt Tingvalla). Och att plantering av nya ska göras där de gamla tagits bort.

Lekparksarbete
Planen är att få ordning på markytorna under hösten och vi hoppas få klart den stora lekparken till vårstädningen ’22. Den lilla lekparken är tänkt att utformas för att användas av barn upp till 7 års ålder. Den stora lekparken är tänkt att anläggas med en boulebana och en grillyta.