Sänk bolåneräntorna

– Staten måste utnyttja sitt ägande av SBAB samt delägarskap i Nordea för att pressa bolåneräntorna efter Riksbankens sänkning av reporäntan. Att SBAB sänker sin tremånadersränta med 0,05% och Nordea lämnar samtliga sina räntor oförändrade är ett slag i ansiktet på hushållen. Nordeas aktieägare har en direktavkastning på närmare 5 procent. Hela eller delar av detta bör staten verka för att…