Välkommet att (S) inte avvisar sänkt elskatt

Villaägarna välkomnar Socialdemokraternas öppna inställning till förslaget om sänkt elskatt, men efterfrågar konkreta förslag.