Kategoriarkiv: Nyheter

Nyhetsuppdatering från styrelsen

Vi kommer framöver göra uppdateringar vad som är aktuellt i styrelsearbetet. Det kommer ske i samband med att vi haft styrelsemöte. Vi vill med det ge lite mer inblick i vad som vi arbetar med.

Senaste styrelsemöte var Onsdag 13/10

Trädöversyn
Vi har tillsammans med Tingvalla Mark utfört en trädöversyn. Senaste översynen var gjord i 2016. Se karta
Träd med röd ring är dåliga
Träd med grön ring ska hållas under uppsikt
Träd med blå ring är utan anmärkning

Några av de dåliga träden är redan avlägsnade men ytterligare några träd ska avlägsnas (markerade som 8, 36 och 22 på kartan). Tingvalla Mark ska även beskära träden markerade med 23, 24 och 21. På trädet markerat med 45 ska det göras ett nytt snitt där en gren gått av.  Träden kommer att beskäras runt februari (bästa perioden för detta enligt Tingvalla). Och att plantering av nya ska göras där de gamla tagits bort.

Lekparksarbete
Planen är att få ordning på markytorna under hösten och vi hoppas få klart den stora lekparken till vårstädningen ’22. Den lilla lekparken är tänkt att utformas för att användas av barn upp till 7 års ålder. Den stora lekparken är tänkt att anläggas med en boulebana och en grillyta.

Rotproblem

Rötter har som nämnts på årsmötet 2021 för en tid sedan trängt sig in i avloppsstammen genom ett luftningshål mellan Kg 15 och 17. Rötterna togs bort men luftningshålet i avloppsstammen ska blockeras så att inte nya rötter kan tränga sig in. Uppgrävning för detta kommer enligt plan att ske någon gång under sommaren när någon entreprenör kan få in det i sitt tidsschema. Vi återkommer när datumet är bestämt.

Aida Samfällighet Årsmöte Tisdag 8 /12

För att kunna delta i årsmötet den 8 december på bästa sätt behöver du installera mjukvaran Zoom på din dator. Pga säkerhet så publicerar inte zoomlänken på webbsidan. Utan du behöver själv starta zoom och ange meeting-id och lösenord som står i kallelsen

Ange ditt husummer som ”alias” ex 49

Ifall du har någon fråga angående att ansluta till mötet mejla: webb@samfaida.se så försöker vi svara så snabbt vi kan.

Vi kommer att tillämpa så kallad “tyst omröstning”. Det innebär att ja = tystnad, och om du vill rösta nej så säger du nej högt. Om du har problem med mikrofonen så skriver du nej i zooms chattfält.


Uppdatering från Telenor

Vi gör en liten förändring för Kanal 5 och TV12. Måndag den 9:e november utför vi en kanalomläggning för
Kanal 5 och TV12 för att du ska få en bättre bild och upplevelse. Du kan därför uppleva temporära
störningar i din tv-modul. För att kanalerna ska fungera felfritt igen behöver du göra en kanalsökning.
 
Du kan läsa med om kanalomläggningen och hur du gör en kanalsökning på telenor.se/kanalomlaggning. 
 
Hälsningar, 
Telenor

Parkering

Hej, boende inom AIDA!
Som ni kanske vet är det parkeringsförbud på Kärrgränd på densida som är vår. Men det är även parkeringsförbud på andra sidan på onsdagar mellan kl 06-16 där det är gulmarkerat, detta för att möjliggöra tömning av sopbehållarna för vårt grannområde, samfälligheten Traviata. Traviata har problem med att det ofta parkeras inom det gulmarkerade området under nämnda tid vilket gör att deras sopbehållare ibland inte töms. På Traviatas önskemål hjälper vi härmed till att sprida information om detta för att minska risken för att deras sopbehållare inte töms.
Med vänliga sommarhälsningar
Samfälligheten AIDA

Vårstädning 25 / 4 2020

Den årliga vårstädningen är satt till lördag 25 / 4. Pga corona kommer vi dock inte arrangera korvgrillning. Vi kommer beställa containrar och hoppas att många vill vara med och städa våra gemensamma områden.