Lekparker

Aida har två lekparker inom området. Båda lekparkerna har gungställning och sandlåda. Ett kontinuerligt arbete pågår att underhålla och förbättra parkerna, en årlig inspektion sker av auktoriserad besiktningsman för att säkerställa att de är säkra.