månadsarkiv: september 2011

Fastighetsskatt 2012

Taxeringsvärdena stiger vid 2012 års taxering – med höjd kommunal fastighetsskatt som följd. I Sigtuna höjs skatten i snitt med 924 kr per år för dem som har ett taxeringsvärde under 910 000 kr. Allra störst enskild ökning av skatten får en småhusägare i Härjedalen – 4 650 kr per år.

Tillsvidarepriser på el utreds

Villaägarnas förslag att om avskaffa tillsvidarepriset – det elpris du får om du inte aktivt valt din elhandlare – ser nu ut att bli verklighet. Förbundet lyfte problemet tidigt i vintras, och visade både att passiva elkunder kan förlora 10 000 kronor om året, och att våra grannländer löst problemet.

Frys taxeringsvärdena vid 2009 års nivå

Höjda taxeringsvärden och därmed höjd fastighetsavgift för småhusägare runt om i landet. Det blir följden om Skatteverkets taxering av småhus får genomslag. Detta samtidigt som regeringen utreder hur taxeringssystemet ska kunna avskaffas. – Det enda rimliga är att frysa nuvarande taxeringsvärden i avvaktan på utredarens slutsatser, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas…