Garage

Varje fastighet har tillgång till en garageplats. Garagen tillhör samfälligheten. Varje fastighet har fått två nycklar, nya nycklar ombesörjs av fastighetsägaren. Låsmekanismen bör smörjas regelbundet annars är det svårt att få dörren att gå i lås.Garagedörr