månadsarkiv: juni 2011

Ny fastighetsmäklarlag

Vid halvårskiftet träder nya fastighetsmäklarlagen i kraft. Det blir nu tillåtet för mäklare att sälja kringtjänster, vilket innebär en försämring av konsumentskyddet för säljarna. Samtidigt är det positivt att lagen stärker köparnas ställning.

Tips till Almedalsbesökare

Det är dags för politikerveckan i Almedalen. Våra experter finns med för att diskutera energi- och bostadsfrågor. Vi hälsar också välkommen till seminariet ”Är ägandet hotat?” med Ägarfrämjandet, där Villaägarna ingår.

Villaägarna på Tumblr

Arbetet med att vässa Villaägarnas närvaro på internet fortsätter. Nu sjösätter vi en ny blogg där förbundets olika experter ger sin syn på aktuella händelser. Häng gärna på debatten genom att kommentera inläggen!

Ny tomträttsutredning

Regeringen gav i början av sommaren en särskild utredare i uppdrag att undersöka hur reglerna för tomthyror kan bli enklare och mer förutsägbara. Villaägarna har under flera år verkat för tryggare villkor för tomträttshavare, och kommer även att ha en expert med i utredningen.

Frys taxeringsvärdena för småhus!

Arbetet inför småhustaxeringen 2012 har påbörjats, samtidigt som regeringen tillsatt en utredning om hur taxeringssystemet kan avskaffas. För att skydda småhusägarna mot systemets godtycklighet kräver Villaägarna att man fryser nuvarande taxeringsvärden, i väntan på utredningens slutsatser.

Förhindra inbrott i sommar

Snart lämnar många sina hus och åker iväg på semester. Det bästa sättet att förhindra inbrott är att hjälpas åt att se om varandras bostad. Med hjälp av engagerade grannar som får ditt hus att verka bebott kan många brott undvikas.