Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 9 760 kr (2440 kr x 4) per fastighet sedan 2020/2021. I den ingår:

  • Sommar -och vinterunderhåll
  • Lekparker (underhåll)
  • Allmänt underhåll av området

Vattenförbrukning
Kostnader för vatten debiteras först preliminärt och därefter med en avräkning av varje fastighets verkliga förbrukning.

Sopavgift
Sopavgiften betalas efter vikt, där vi fördelar totalen mellan varje fastighet och debiterar kvartalsvis, beloppet är (250 x 4) 1 000 kr per fastighet för 2017/2018. TV-avgiften debiteras efter gruppavtalet med (837 x 4 ) 3 348 kr per fastighet  för 2017/2018).

Elförbrukning i garage
Elförbrukningen  debiteras i efterskott. Förbrukningen är enligt mätare och till självkostnadspris (dvs enligt enligt leverantörens taxa).

Medlemsavgiften debiteras varje kvartal. I vissa fall kan en högre avgift debiteras om någon större investering behöver göras, detta beslutas på årsmötet.

Exempel på en kvartalsavi :

Medlemsavgift:      2 440 kr
Sopavgift:                   250 kr
Preliminärt  vatten:  500 kr
Tv:                                837 kr