Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 6 940 kr (1735 kr x 4) per fastighet för 2017/2018. Den täcker gemensamma kostnader som samfälligheten har såsom sommar- och vinterunderhåll, underhåll av våra lekparker och allmänt underhåll av området. Kostnader för vatten debiteras först preliminärt och sedan med en avräkning av varje fastighets verkliga förbrukning. Sopavgiften betalas efter vikt, där vi fördelar totalen mellan varje fastighet och debiterar kvartalsvis, beloppet är (250 x 4) 1 000 kr per fastighet för 2017/2018. TV-avgiften debiteras efter gruppavtalet med (837 x 4 ) 3 348 kr per fastighet  för 2017/2018). Medlemsavgiften debiteras varje kvartal. I vissa fall kan en högre avgift debiteras om någon större investering behöver göras, detta beslutas på årsmötet.

Exempel på en kvartalsavi :

Medlemsavgift:      1 735 kr
Sopavgift:                   250 kr
Preliminärt  vatten:  500 kr
Tv:                                837 kr