Nyhetsarkiv

Tidigare publicerade nyheter.

Parkering

Hej, boende inom AIDA!
Som ni kanske vet är det parkeringsförbud på Kärrgränd på densida som är vår. Men det är även parkeringsförbud på andra sidan på onsdagar mellan kl 06-16 där det är gulmarkerat, detta för att möjliggöra tömning av sopbehållarna för vårt grannområde, samfälligheten Traviata. Traviata har problem med att det ofta parkeras inom det gulmarkerade området under nämnda tid vilket gör att deras sopbehållare ibland inte töms. På Traviatas önskemål hjälper vi härmed till att sprida information om detta för att minska risken för att deras sopbehållare inte töms.
Med vänliga sommarhälsningar
Samfälligheten AIDA

TV-störningar

Vi är flera som upplever TV-störningar den sista tiden. Läs här hur du ska göra: Om TV-störningar

Vattenläcka – vattnet avstängt 13 maj 2020

En vattenläcka har uppstått vid Ängsullsvägen, Stockholm Vatten har stängt av vattnet i 2-4 timmar från kl 19:15. Enligt SVA (Stockholm Vatten och Avfall)  ska vatten kunna hämtas på Ripvidegränd 1

Uppgrävning av trottoar för elledning

VId Kärrgränd 57 kommer Ellevio att lägga ny elledning och trottaren kommer därför grävas upp under V 15

Vårstädning 25 / 4 2020

Den årliga vårstädningen är satt till lördag 25 / 4. Pga corona kommer vi dock inte arrangera korvgrillning. Vi kommer beställa containrar och hoppas att många vill vara med och städa våra gemensamma områden. 

Årsmöte 12 december 2019

Årsmöte för samfälligheten kommer att hållas torsdagen 12 december kl 1900 i Björnbodaskolans matsal, välkomna.

Information om laddbox

Det är viktigt att man inte bryter strömmen till sin laddbox eller till routern i garagen, gör man det tappar laddboxarna senare i kedjan kontakten vilket stör ut lastbalanseringen och återkopplingen av förbrukningen. Vill man släcka lampan i sin laddbox går det att göra via webbsidan – kräver inloggning, se tidigare inlägg för registrering av sin användare.

Elprojektet slutfört

Elprojektet är i princip slutfört, anläggningen är testad och driftsatt, endast ett fåtal restpunkter återstår. Slutrapport har lämnats till Naturvårdsverket och den sista delen av bidraget har betalats ut. Nu måste alla fastigheter kopplas till respektive laddbox för att man ska kunna styra den via sin webbsida och för att debitering av förbrukad el ska kunna följas upp. Formulär för detta kommer att skickas ut, det går även bra att skicka ett mail till ordförande med uppgifter om:

-Fastighet
-Garagenummer (står på garageporten)
-Mailadress
-Telefonnummer

Stensättning sopnedkast

Beläggningen runt våra sopnedkast har bytts till gummimatta då stensättningen ansågs vara en säkerhetsrisk av företaget som tömmer soporna.

Störningar tv-mottagning

Störningar i tv-bilden kan förekomma i vissa fastigheter. Felsöking pågår av Telenor.

Information elprojekt

Elprojektet börjar lida mot sitt slut, anläggningen är testad och kommer snart tas bruk. Asfaltering kommer ske i september eller oktober. Mer information kommer att komma ut hur man använder sin laddstation.

Tv-kabel avgrävd

Tv-kabeln är avgrävd i området i samband med elinstallationen idag fredag 2019-06-14. Newel kommer att laga den imorgon lördag. – Kabel lagad på lördag.

Förberedelse för garagearbeten

Under maj månad kommer arbete med grundläggande infrastruktur påbörjas. Då kommer grävarbeten göras och arbete med elskåp göras. Detta kommer pågå i 1 – 2 veckor. Vi ber er därför att ta bort eventuella fasta installationer i era garage, exempelvis monterade hyllor och liknande. Man kommer behöva ha fri tillgång en yta på upp till 2 m från väggen. Detta behöver vara gjort till sista maj.

Elprojekt

Samfälligheten har nu tecknat avtal om uppgradering av vårt elnät och installation av laddboxar på samtliga garageplatser. Arbetet kommer att påbörjar redan i slutet av april eller i början av maj. Tänk på att garageplatsen behöver vara tillgänglig för installationen. Kortväggen längst in på din garageplats måste vara fri, hyllor och liknande måste tas bort. Mer information finns på en egen sida.

Vårstädning lördag 27 april 2019

Lördagen den 27 april är det dags för vårstädning. Som vanligt kommer det finnas containrar uppställda där man kan slänga i första hand trädgårdsavfall. Korvgrillning sker i lekparken, välkommen.

Elprojekt

På årsmötet i december togs med stor majoritet beslut att gå vidare med uppgradering av elnätet och installation av laddboxar i våra garage. Extra debitering kommer att ske i samband med kvartalsavgiften under de tre första kvartalen för att betala projektet. Hälften av kostnaderna finansieras av ett bidrag från Naturvårdsverket. Mer information finns på en egen sida.

Årsmöte 18 december 2018

Årsmöte för samfälligheten kommer att hållas tisdagen 18 december kl 1900 i Björnbodaskolans matsal, välkomna.

Vårstädning lördag 21 april 2018

Nu är det snart dags för vårstädning i Aida, lördagen den 21 april går den av stapeln. Som vanligt kommer det finnas containrar uppställda där man kan slänga i första hand trädgårdsavfall. Korvgrillning sker i lekparken, välkommen.

Informationssida förbifart Stockholm

På initiativ av grannsamfälligheten Figaro har en hemsida skapats där boende i Aida, Traviata och Figaro kan läsa om aktuell information om förbifart Stockholm och även rapportera störningar för att  skapa en helhetsbild över de ärenden som finns i området.

http://forbifartkalvesta.se/

Årsmöte 14 december 2017

Årsmöte för samfälligheten kommer att hållas torsdagen 14 december kl 1900 i Björnbodaskolans matsal, välkomna.

Byte av operatör för kabel-tv

2011 förvärvades Canal Digital Kabel-TV av Telenor Sverige, där även Bredbandsbolaget ingår som leverantör av bredbandstjänster. Nu kommer Bredbandsbolaget att bli vår leverantör av kabel-tv. Bakgrunden till bytet är att Canal Digital Kabel-tvs nuvarande plattform har blivit gammal och saknar flera efterfrågade funktioner. För att framtidssäkra tv-tjänsten blir därför Bredbandsbolaget ny leverantör av TV.

En ny kanalsökning måste göras för att kunna titta på tv, får ni problem med detta kontakta Bredbandsbolagets kundtjänst. Ownit är som tidigare leverantör av bredbandet, där sker ingen förändring.

Parkering Kärrgränd

Tänk på att det återigen är städdag och parkeringsförbud från och med 1/11 på Kärrgränd mellan 08-16.

 

Lås garagen

Vi vill uppmana alla att låsa sina garage. Stölder har förekommit av däck och andra saker som förvarats i garagen. Tänk på att en olåst port ger tillgång till alla garageplatser i en länga.

Bredband

Sedan vårt fibernät togs i drift för drygt ett år sedan har vi fört en dialog med leverantören om att förbättra prestandan främst på det trådlösa nätverket som många upplevt ha haft dålig täckning. Vi har nått en överenskommelse där delar av den rörliga avgiften krediteras som kompensation och samtliga hushåll kommer också att erbjudas en ny router som förbättrar det trådlösa nätets prestanda. Mer information kommer att skickas ut till samtliga hushåll.

TV-signal förbättrad

Vissa hushåll har den senaste tiden upplevt störningar på TV-signalen. Canal Digital har varit här och felsökt och har bytt ut utrustning som var defekt. Detta har avsevärt förbättrat bildkvalitén på analog TV och eliminerat störningarna som fanns på digital TV.

Protokoll årsmöte 2016

Nu finns protokollet från årsmötet på hemsidan.

Årsmöte 7 december 2016

Årsmöte för samfälligheten kommer att hållas 7 december kl 1900 i Björnbodaskolans matsal, välkomna.

Aida 1955-2014

Se hur området som Aida ligger på har förändrats mellan 1955 och 2014.

Aida 1955-2014

 

Parkeringsövervakning startar 1/10

Informationsbrev om kommande parkeringsövervakning har delats ut, det finns också att läsa här.

Information parkeringsbevakning

Trädbeskärning

Vår entreprenör har inlett beskärning och genomgång av samtliga träd inom Aida. Planen är att under en treårsperiod beskära träden för att återställa deras ursprungliga form och få ner volymen. För att inte skada träden kan man inte beskära allt för mycket vid varje tillfälle, därför kommer arbetet att pågå under en treårsperiod. Inga träd planeras att tas ner såvida det inte upptäcks att de är sjuka eller har skador.

Parkeringsövervakning

På senaste årsmötet beslutades att parkeringsövervakning ska införas på Aidas område. Skyltar har blivit uppsatta och bevakningen kommer att starta snart. Alla hushåll kommer dock att få tydlig information om vilka regler som gäller och tidpunkt för införandet innan den startar.

Vattenavläsning

Just nu samlar vi in uppgifter om ställningen på vattenmätaren för att kunna debitera varje fastighet korrekt belopp. Läs av ställningen på vattenmätaren och skicka in den till kassören antingen med utskickad lapp eller via mail till kassor@samfaida.se.

Information om internetuppkopplingen i nya fibernätet

Generellt sett fungerar internetuppkopplingen bra via nya fibernätet. Dock har en del klagat på vissa saker som inte har fungerat fullt ut. Därför har vi skapat en enkät (klicka här) för att höra de boendes åsikter om internetuppkopplingen.

Nedan är en del punkter som styrelsen har lyft till Ownit och som undersöker eventuella åtgärder:

 1. Dålig täckning med WiFi i hela huset.
 2. Låga eller varierande hastigheter över WiFi.
 3. WiFi kan ibland kopplas ner och komma tillbaka slumpmässigt.
 4. Ingen möjlighet till att montera en extern antenn till tjänstefördelaren för att förstärka WiFi, då det inte finns ett uttag där.

Om ni har problem med dessa saker så rekommenderar vi att ni hör av er till Ownits support. Då kan ni få en uppdatering som eventuellt hjälper och får bukt med vissa problem.

Hälsar Styrelsen genom Hassan Yosef, teknikansvarig

P-förbud på Kärrgränd på onsdagar

bild (2)Tänk på att det är städdag på onsdagar fram till 15 maj på Kärrgränd. När snön kommer kan kommunen ploga och röja gatan utan att stora snövallar bildas. P-vakterna kommer och lappar bilar oavsett om det är snö eller inte. Flera bilar har redan blivit lappade de första novemberonsdagarna.

 E-post till styrelsen istället för kommentarsfunktionen

Kommentarsfunktionen till Forum-sidan översvämmas av spam, typ långa säljmeddelanden på engelska. Det gör att Aida-bornas försynta insändare försvinner i mängden och riskerar att inte bli lästa och inlagda på Forumsidan. Så hände med en insändare/kommentar om däckstöld som först nyligen hittades mitt i spamfloden. Hädanefter ska alla inlägg till Forumsidan skickas per e-post istället. Mejla till:  underhall@samfaida.se

I övrigt gäller samma regler som för kommentarer.

Nu är fiberkablarna och nya routrar på plats…

…men med vissa tekniska inkörningsproblem.

Nätverket kopplar upp och ned för många som har börjat använda det nya.

Har du problem med din nya router, kontakta Ownits kundservice, 08-525 07 300

Glöm inte säga upp ditt avtal hos din internetleverantör

Viktig information om starten av de olika fiber-tjänsterna (Internet, Telefoni, TV).

Det har nu kommit till vår kännedom att Ownit inte kan bryta Comhems avtal innan avtalstiden går ut, vilket är 2015-12-31.
Vi från samfälligheten har förlängt Comhem-avtalet med ett år i taget för att kunna säkra TV-utbud under planeringstiden och byggtiden för fiberprojektet.

Dock uppfattade vi informationen av Ownit att de kunde bryta Comhems-avtal genom att klippa kabeln och koppla in sina kablar. Nu står det klart att de inte kan göra det.

Därför kommer följande att gälla för fiberprojektet och starten av fiber-tjänsterna framöver:

 • Man avvaktar med att koppla in TV-tjänsten från Ownit till 2016-01-01.
 • Samtliga tjänster från Comhem är kvar fram till 2015-12-31, om de inte sägs upp tidigare av varje fastighetsägare. Läs mer nedan för instruktioner om uppsägning.

Följande gäller för avgifter och uppsägningar:

 • Ownit börjar fakturera för tjänsterna Internet och IP-telefoni från och med 1:a oktober. Vi betalar gruppavtalspriset 130 kr per hushåll och månad.
 • För att inte behöva betala dubbelt för tjänsterna ska varje fastighetsägare säga upp sina egna avtal hos respektive leverantör enligt nedanstående datum.
  • Internet och IP-telefoni, med sista datum 2015-09-30.
  • TV, med sista datum 2015-12-31.
   Tänk på att ni kan ha 3 månaders uppsägningstid.
 •  
 • Från 2016-01-01 sänds alla fibertjänster (internet, telefoni, TV) genom Ownits kablar och gruppavtalssumman är 279 kr per hushåll och månad (vilket är vad som fastställts i det ursprungliga avtalet).

Om ni har frågor och funderingar, vänligen kontakta Comhem 90 222 eller Ownit 08-525 07 300 i första hand.

Hälsningar
/AIDA styrelsen, Teknikansvarig Hassan Yosef

 Äpplen och annat att plocka

Sep 2015

Äppelträdet på gräsplätten vid garagegaveln, första garageplan,  som vetter mot Kärrgränd 25 och 27 dignar under fina äpplen. Passa på att plocka, det är Aidabornas träd. Det finns också små, hårda röda äpplen på några träd i området, men de går inte att äta.

Tänk på att inte låta leksaker, cyklar, fotbollsmål etc ligga kvar på områdets gräsmattor. Sådant får förvaras på de egna tomterna när barnen inte leker, så att entreprenören kommer åt att klippa utan att behöva flytta saker.

Vad gör de i styrelsen egentligen?

Styrelsen har möte en gång per månad, utom i juli. Vi pratar om områdets underhåll, fakturafrågor, el i garagen, lampbyte, sophantering, garageportar och så vidare, beroende på vad som är aktuellt. En del frågor återkommer regelbundet, tex att många Aidabor parkerar alltför länge på gångvägarna eller på gräsmattorna.
De senaste mötena har förstås handlat mycket om kabel-TV och bredband. Frågan har varit snårig och komplicerad och alla boende i Aida ska ju känna sig nöjda med den lösning som valdes genom majoritetsbeslut på årsmötet i december 2014 (se mer längre ned).
Styrelsen har också haft en genomgång av området med den nya sommar- och vinterentreprenören Tingvalla. Trädgårdsmästaren har varit på plats och gått igenom vad som kan behöva göras för att Aida ska se fint och välskött ut i fortsättningen. Bland annat har en rad buskar planterats längs kortsidan av lekplatsen vid Kg 35, där det förut var ett staket. Det blev en rad gula Ölandstokar där, (de kallas numera Tokar…). Tokarna är tåliga, blommar fint på hösten och blir inte så höga. Trädraden bakom Kg 17-35, ut mot Björnbodavägen, har snyggats till och beskurits.
Det har kommit klagomål på att det bildas en sjö vid utgången mot den allmänna gångstigen, vid cykelkorset bredvid lekparken och Kg 143 . Där nyasfalterades för inte så länge sedan men det hjälpte inte så mycket. Enligt Tingvalla Mark skulle en dagvattenbrunn behöva installeras där för att få bort vattensamlingen vid kraftigt regn, eller snömodd. Installationen skulle totalt kosta uppemot 30 000 kronor.

Har du fråga/frågor till någon i styrelsen, om något?

Vänd dig då direkt till den som kan svara, tex kassören, underhåll, teknik osv. Allmänna frågor kan skickas till ordförandens e-post. Om du ställer en fråga eller klagar på något i kommentarsfältet finns risken att det dröjer innan du får ett svar, eftersom frågan kanske ”faller mellan stolarna” och blir liggande till nästa gång styrelsen har möte. En direkt fråga till styrelsen, eller klagomål på något som inte fungerar, är således bättre. E-post och telefonnummer finns under fliken Styrelsen. Varför är webadressen samfaida.se och inte aida.se? Den senare adressen var redan upptagen. Samfaida är en förkortning av samfälligheten Aida.

Parkering inom området

Som alla förhoppningsvis vet gäller parkeringsförbud inom Aida. Tyvärr missbrukar många denna regel och parkerar inom området, ibland till och med på garageplaner, vilket hindrar andra boende från att komma ut ur eller in i parkeringsrutor eller sina garage.
I- och urlastning ur bilen framför huset är tillåtet, men stå inte onödigt länge. Lämna inte garageportarna öppna eller olåsta. Däcken du och dina grannar förvarar i garaget,  kan bli stulna. Det har hänt tidigare och kan hända igen.

Ska du ha många gäster?

Lånestol

Lånestol

Det finns stolar att låna, de är av trä och av enkel fällbar modell, åtta stycken, kan behöva dammas av före användning. Kontakta Aidas sekreterare Magnus Nordling: sekreterare@samfaida.se.

Behöver du skottkärra?

Låneskottkärra

Låneskottkärra

Skottkärra finns att låna, kontakta Aidas sekreterare Magnus Nordling: sekreterare@samfaida.se

 

Tunga sopor ger tung räkning

PWSSopavgiften för Aida betalas per kilo, så det är bäst både för miljön och för våra plånböcker om tidningar, returburkar, returflaskor och andra flaskor lämnas till återvinningsstationerna vid exempelvis Hemköp, Coop Forum osv.

 

 

VÅRSTÄDNING I AIDA LÖRDAG 25 APRIL 2015

 

 

Årsstämman 2014 röstade för gruppavtal och fiberkabel med Ownit

11/12 2014

Årsstämman den 10 december blev mycket välbesökt, kanske pga omröstningen om alternativen för kabel-TV och bredband. Glögg och pepparkakor serverades. Alternativ 2, gruppavtal med Ownit och fiberkabelinstallation, vann omröstningen. Det var inte helt oväntat då enkäten som gick ut i november pekade mot det resultatet. 47 fastigheter och därmed röster, fanns representerade på årsmötet, varav 9 var genom fullmakt. Vid röstningen användes dosor, kopplade till ett datorprogram, som tillhandahölls av en Aidabo. Därigenom kunde röstningen genomföras enkelt, snabbt och säkert med knapptryckningar. I den första omgången röstades mellan de tre alternativ som beskrivits i informationsmaterialet och på informationsmötet den 2 december. Fråga: Vilket bredbandsalternativ anser du att Aida bör anta? Alt 1: Gruppavtal med Comhem – 12 röster, 26 %. Alt 2: Gruppavtal och fiberinstallation med Ownit – 30 röster, 64 %. Alt 3: Som hittills, med individuella avtal för bredband – 5 röster, 11 %. (Blir 101 % pga avrundningar) Av dessa tre gick sedan de två alternativ vidare som fick minst antal röster, (alt 1 och 3) och de två ställdes således mot varandra. Alt 1: 25 röster, 69 % Alt 3: 11 röster, 31 %. Där försvann således alternativ 3 och mötet fick göra en slutlig omröstning av de två alternativ som fått flest röster – alt 1 och alt 2, båda med gruppavtal, vilket blir mycket billigare oavsett leverantör. Alt 1: Gruppavtal med Comhem: 14 röster, 30 procent Alt 2: Gruppavtal och fiberinstallation med Ownit: 33 röster, 70 procent. Eftersom föreningen går in och subventionerar kostnaden för grävning och installation av fiberkabel, blir kostnaden för varje fastighet 6 274 kronor istället för 11 709 kronor enligt finansieringsplanen. För den som vill ha inspelningsbar box tillkommer cirka 1 900 kronor. Mer information om fiberprojektet kommer att delas ut i brevlådorna och uppdateras här på hemsidan. Grävningen kommer igång först framåt våren, när tjälen i marken (om det blir någon) försvunnit, så än så länge fortsätter allt som vanligt. Protokoll från årsmötet trycks upp och delas ut i brevlådorna i januari, men originalet kommer att finnas tillgängligt hos ordföranden senast om cirka 2 veckor.

 

Infomötet den 2 december

3/12 2014

Ett fyrtiotal Aidabor kom till informationsmötet om eventuellt nytt TV- och bredbandavtal. Hassan Yosef, styrelsens teknikansvarige, berättade om förslagen – som alla i Aida fick i brevlådan för ett par veckor sedan och har kunnat detaljstudera. Michael Nyberg från Ownit deltog också på mötet för att svara på frågor om fiberkabel, och vad det valet skulle innebära för Aida. En hel del frågor dök upp. De flesta frågorna handlade om fiberalternativet. Inte så konstigt eftersom det är det helt nya i sammanhanget. Comhem vet vi redan mycket om. Det är också en anledning till varför ingen från Comhem bjudits till infokvällen. Hassan kunde själv svara på frågorna rörande Comhemalternativet. Bland annat frågades om den grävning som krävs om Ownit-avtalet röstas fram på årsmötet den 10 december. Några i området har bergvärme men inför en eventuell grävning kommer Ownit givetvis att informeras om vilka som har bergvärme så att de inte gräver för fiberkabeln just där. De som har e-postkonto genom Comhem kommer att behöva byta konto och därmed e-postadress om Ownits fiberkabelalternativ genomförs.  Vill man vara säker på att slippa byta igen om annan leverantör väljs efter bindningstidens slut kan det vara bättre att ha gmail eller hotmail som adress. Om man har TV på varje våning, måste man ha tvillingkort (till extra kostnad) till varje TV, var en fråga. Nej, om man nöjer sig med analog sändning på en eller två av TV-apparaterna krävs inte tvillingkort till dessa. I Ownit-paketet ingår en digitalbox. Den är inte inspelningsbar, som den Tivobox många har genom Comhem. Men det går att köpa en inspelningsbar digitalbox för Ownit, den kostar cirka 1 900 kronor. Vilka äger Ownit, frågade någon. Det är norska Telenor, som också äger Canal Digital. IP-telefoni, som ingår i båda gruppalternativen vare sig man vill eller inte, kostar inget extra om man inte ringer. IP-telefoni fungerar dåligt i många fall och har man fast telefon kan det vara bra att behålla den. Den som har trygghetslarm ska inte ha det genom IP-telefoni. En fråga var om styrelsen förordar något av alternativen. Svaret är nej, styrelsens medlemmar har också olika åsikter om alternativen. Röstning om alternativen sker på årsmötet den 10 december. Den som inte kan komma men vill rösta ger fullmakt till en betrodd granne.

 

 VÅRSTÄDNING APRIL 2014

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES                  SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES    

 Nya gatlyktor utan kvicksilver

Samtliga gatlyktor inom Aida är nu utbytta mot nya moderna energisnåla och miljövänligare ledlampor. Det sparar el och vi slipper de gamla lamporna som innehöll kvicksilver. Lamporna vid garageportarna är dock inte utbytta eftersom det är svårt att hitta lämplig armatur som passar där. Styrelsen jobbar vidare med frågan.

 

 

Kontaktperson till Grannsamverkan sökes!

Den tidigare kontaktpersonen för grannsamverkan har flyttat från Aida, och ordföranden är tills vidare kontaktperson men vi ser gärna att någon som inte är styrelsemedlem tar det uppdraget. Kontaktpersonen får bla information från Polisen i för området aktuella frågor. Intresserad? Kontakta ordföranden Mats Forsberg: ordforande@samfaida.se Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och Polisen. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Enligt forskning minskar grannsamverkan brottsligheten. Läs mer på http://www.samverkanmotbrott.se/ Ser du något misstänkt hos någon granne, så ring enligt nedan: Kontaktuppgifter: Tips om bostadsinbrott:                                                                tel. 010-56 90 221 Vid icke akuta situationer och för kontakt med närpolisområdet:   tel. 114 14 Under pågående brott eller annan akut situation:                         tel. 112     12/12 2013

 

Årets vårstädning 2013

Det blev stor uppslutning vid årets vårstädning i Aida, (den 27 april) med åtföljande korvgrillning i lekparken. Löv räfsades ihop, grus sopades så dammet yrde, hundar skällde och områdets barn samlade skräp vilket belönades med klubbor. Solen sken över oss alla, och de grillade korvarna men också bullarna till kaffet hade en strykande åtgång. Se fler bilder under fliken Bilder. korvgrill översikt.IMG vovve framifrånIMG_1712grill 1IMG_1721