Årsmöte samfälligheten Aida

12 december 2023

Årsmöte äger rum tisdagen den 12 december kl 1900 i matsalen på Sögårdsskolan.

Sögårdsskolan, Tenorgränd 5

Tidigare inlägg hade fel tid (18:30). Är nu ändrad till 19:00

Länk til kallelse