månadsarkiv: mars 2012

Enstegstätade fasader

Idag överlämnar Villaägarna en lista med skarpa förslag på hur regeringen, byggbranschen och försäkringsbolagen bör agera när det gäller byggskandalen med enstegstätade fasader. Fasaderna möglar efter några år och skadorna uppgår idag till miljardbelopp, en nota som bygg- och försäkringsbranschen med stöd av gällande lagstiftning vill vältra över på konsumenterna. 

Enstegstätad fasad

Bor du i ett hus som är tjugo år eller yngre med putsad fasad – då kan det vara byggt med enstegsmetoden och därmed i riskzonen för att drabbas av mögelproblem. Gör så här för att ta reda på mer.

Hej Kärrgränd!

Välkommen till Samfälligheten Aidas testsida!

Sidan är under uppbyggnad och kan när som helst byta utseende, innehåll eller försvinna helt och hållet.

På lördagen den 21 april var det städdag i vårt område. Vi gick alla man ur huse och sopade och gjorde fint i våra trädgårdar.

Ordinarie sida hittar du på här.

 

 

Elen dyrast i Sverige

Svenska elkonsumenter får betala mer för elen än finländska och norska, visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund. Högre skatter och avgifter höjer svenskarnas elräkningar med över 7 000 kronor om året, för den småhusägare som använder 20 000 kWh om året.

Lönsamt med bolån

Idag kom Sparbankernas sammanlagda årsbokslut. Liksom för andra banker var 2011 ett bra år för Sparbankerna. Utlåningen till allmänheten ökade med 3,2 procent medan räntenettot, dvs. skillnaden mellan in- och utlåningskostanderna ökade med hela 29,5 procent. Därmed kunde vinsten från utlåningen till allmänheten öka med med 890 miljoner kronor vilket motsvarar över 20 procent i ökad vinst….