Grönområden

Aida har ett ganska stort gemensamt område med främst gräsytor bevuxna med träd. Mot garageplaner och ytterområden finns olika häckar. De många träden ger ett lummigt intryck. De flesta är från tiden då området byggdes. Träden beskärs regelbundet för att hålla storleken på en bra nivå och förhindra att fastigheter skuggas allt för mycket. Det är inte tillåtet att på egen hand beskära träd, kontakta istället styrelsen.

Gräsytorna sköts under sommaren av vår sommarentreprenör. Desamma gäller klippning av häckar och övrig skötsel. Finns det någon som är intresserad av att anlägga och sköta en plantering eller blomsterrabatt på samfällighetens område så kontakta styrelsen.