månadsarkiv: oktober 2011

Höjda elnätsavgifter med 18 miljarder

Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramarna i elnäten höjer de tillåtna intäkterna till sammanlagt 150 miljarder kronor. Det är en höjning med 18 miljarder, jämför med föregående fyraårsperiod. Samtidigt överger myndigheten sin egen prismodell, som tidigare fått stark kritik av bland andra Villaägarnas Riksförbund.

Socialdemokraternas skuggbudget

Fem år. Så lång tid tog det för Socialdemokraterna att ompröva sin inställning till den statliga fastighetsskatt som Alliansregeringen avskaffade och som i grunden har förändrat villkoren och tryggheten för småhusägare i framför allt storstadsregioner och attraktiva kustområden till det bättre.

Höjda elnätsavgifter

Energimarknadsinspektionen vill ge elnätsbolagen möjlighet att öka vinstmarginalerna med cirka 600 miljoner kronor mer än väntat. Därmed kan kraftigt höjda elnätsavgifter bli verklighet på många håll i landet. Nu kräver Villaägarna att energiministern agerar.