Sophantering

Aida har en gemensam anläggning för hushållssopor. Den består av tre behållare på vardera 5 m3 som ligger nedsänkta i marken, endast inkastet är synligt. Behållarna töms genom att en kranbil lyfter upp behållaren och tömmer den genom en lucka i botten.

Släng bara hushållsavfall som packas i väl förslutna påsar. Papper, kartonger, glas, metall lämnas som vanligt vid återvinningscentralerna vid Hemköp Basgränd, Coop Forum eller vid Sörgårdsskolan. Byggavfall eller annat avfall lämnas vid återvinningscentralerna i Lövsta eller Bromma.
Lämna inga soppåsar utanför anläggningen eftersom fåglar och andra djur gärna river upp påsarna. Sita som tömmer behållarna tar inte hand om påsar bredvid behållarna.

Varje fastighet har fått två nycklar, vid behov av ytterliggare nycklar får fastighetsägaren själv ombesörja med kopiering.

Avgiften är viktbaserad och betalas via kvartalsavgiften till samfälligheten. Släng inte sådant som kan återvinnas, det kostar pengar och är dåligt för miljön.

PWS