Elcentral

Var tredje eller i vissa fall var fjärde hus har en elcentral under trappan till entrén. Denna central är inkommande el till de anslutna fastigheterna. I elcentralen sitter tre stycken säkringar, en för varje fas. Vid fel eller under extrem belastning, exempelvis under kalla vinterdagar kan en eller flera säkringar gå. Detta yttrar sig att flera fastigheter helt eller delvis blir utan strömförsörjning. Om du misstänker att en säkring i denna elcentral har gått så ring på hos dina grannar och fråga om de upplever samma problem. I så fall kan felet förhoppningsvis avhjälpas genom att byta säkringen. Det är en 63A säkring vilket man vanligtvis inte har hemma, styrelsen har dock ett litet lager.