Kälvesta

Kälvesta är en stadsdel och ett radhus- och villaområde i den allra nordvästligaste delen av Hässelby-Vällingby stadsdelsområde i Västerort inom Stockholms kommun. Kälvesta har 4494 invånare (2009). Området gränsar till Vinsta i sydväst, Hässelby Villastad i väster, Solhem i sydost, Lunda i nordost samt Skälby i Järfälla kommun i norr.

Stadsdelen har fått sitt namn efter byn och sedermera gården Kälvesta, vars namn skrevs thieluista i det äldsta belägget från 1409. Efterleden -sta betyder plats, ställe eller gård, medan förleden med all säkerhet är ett mansnamn, ursprungligen det fornsvenska þialfi, idag skrivet Tjälve. Kälvesta by, med anor från medeltiden, splittrades 1761 på fyra olika enheter, senare utkristalliserat i tre gårdar; Norr-, Mellan- och Södergården i nuvarande stadsdelen Solhem.
Den nuvarande stadsdelen Kälvesta omfattar den forna byns västra delar som i huvudsak styckades till handelsträdgårdar, småbruk och villor på 1930-och 1940-talet. Några av dessa villor finns fortfarande kvar. Området tillhörde fram till 1949 Spånga. Kälvesta, som officiellt fick sitt namn 1953, var då glest bebyggt. Under 1960-talet blev området planlagt i etapper.

Kälvesta

År 1963 framlades en stadsplan för två kvarter i den sydöstra delen. Hela området norr om Sörgårdsvägen planerades 1964 och planen fastställdes samma år. Projekteringen skedde i samråd med Höjer och Ljungqvists Arkitektkontor, och man planerade för radhus och kedjehus. Stadsplanen för centrala Kälvesta fastställdes 1973, för radhus och atriumhus. De första husen började byggas 1966 och byggenskapen pågick till mitten av 1970-talet. Under den tiden byggdes ca 2 000 hus. Husen var enskilt ägda och utbyggnaden genomfördes både av Stockholms stads småstugebyrå och av privata bolag. Se vidare på Stockholms Stadsmuseums hemsida.

Kälvesta har en Hemköp-affär, som ligger vid busshållplatsen Basgränd samt en affär som heter Björnbodahallen, (Coop Konsum) och tre skolor, Vinstaskolan (som områdets barn formellt tillhör), Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan, båda är för barn i lågstadiet och mellanstadiet. I området finns flera dagis. En högstadieskola, Vinstagårdsskolan, ligger på gång-cykel- och bussavstånd, nära Johannelunds t-banestation. En Coop Forum finns också I närområdet.

För att lättast ta sig till Kälvesta åker man med busslinje 116 från Vällingby eller Spånga, eller busslinje 119 som går mellan Backlura och Spånga.

Kälvesta stadsplan

Tidig stadsplan för Kälvesta vid Kärrgränd

Aida 1955- > 2014
Se hur området som Aida ligger på har förändrats från 1955 till 2014, klicka på bilden.

Aida 1955 -> 2014