Parkering

Ingen parkering på samfällighetens vägar, gräsmattor eller garageplaner får ske. Endast i- och urlastning är tillåten. Detta gäller även hantverkare eller andra besökare förutsatt att ingen verksamhet pågår vid fordonet. Överhuvudtaget ska biltrafik i området undvikas, och då måste hastigheten vara låg. Högst 10 km/tim gäller, som framgår av skyltar. Upp- och avhämtning av personer medger inte trafik inom området såvida personen inte är rörelsehindrad.

pforbud