Samfälligheten

All mark och installationer förutom de enskilda fastigheterna ägs och drivs av samfälligheten och ägs således av alla boende inom Aida. En strävan är att ha ett välskött och väl fungerande område. Området ska snöröjas och sandas på vintern, gräsmattor ska klippas och planteringar ska skötas på sommaren, lekparker ska underhållas. Sophämtning ska ske regelbundet, vatten och kabeltv ska finnas tillgängligt.