Årsmöten

För varje verksamhetsår hålls ett årsmöte, vanligtvis i december månad. På årsmötet sammanfattas det gångna året, samfällighetens ekonomi och budget för kommande år presenteras. Medlemsavgiften fastställs och styrelsen väljs.

 

2022

Kallelse Länk
Protokoll – Länk


2021

Kallelse – Länk
Protokoll – Länk


2020

Kallelse – Länk
Protokoll – Länk