Årsmöten

För varje verksamhetsår hålls ett årsmöte, vanligtvis i december månad. På årsmötet sammanfattas det gångna året, samfällighetens ekonomi och budget för kommande år presenteras. Medlemsavgiften fastställs och styrelsen väljs.

 

2023

Kallelse Länk
ProtokollLänk


2022

Kallelse Länk
ProtokollLänk


2021

Kallelse Länk
ProtokollLänk


2020

Kallelse Länk
ProtokollLänk


2019

Kallelse Länk
ProtokollLänk


2018

Kallelse Länk
ProtokollLänk


2017

Kallelse Länk
ProtokollLänk