Årsmöten

För varje verksamhetsår hålls ett årsmöte, vanligtvis i december månad. På årsmötet sammanfattas det gångna året, samfällighetens ekonomi och budget för kommande år presenteras. Medlemsavgiften fastställs och styrelsen väljs.