Elbilsladdning

Att kunna tillhandahålla laddplatser för elbilar blir en allt viktigare faktor vid bostadsförsäljningar och många bostadsrättsföreningar och samfälligheter har redan börjat förbereda sig för framtiden.

Samfälligheten Aida står sedan länge inför ett behov av  att uppgradera elinstallationerna i området och det finns önskemål i föreningen om att dra el till alla garagen. Genom att göra denna investering nu, i kombination med att installera laddplatser, kan vi få hälften av kostnaden i bidrag från Naturvårdsverkets satsning “Klimatklivet”, även för att dra el till garagen och installera vanliga eluttag.

Samfälligheten har redan beviljats bidrag  från Naturvårdsverket i satsningen Klimatklivet för installation av elbilsladdare i våra garage, vilket kommer att innebära att:

  • Alla garage får laddstation för elbil
  • Värdet på våra fastigheter ökar
  • Vårt elnät kommer att uppgraderas
  • Vanligt eluttag och belysning kommer att finnas i alla garage
  • Vi har en möjlighet att utöka yttre belysning på garageplanen i framtiden då alla garage får el

Samfälligheten vill därför bjuda in till ett informationsmöte den XX kl XX  i XX-matsalen där vi informerar om projektet.

På mötet kommer vi att få mer information och möjlighet att ställa frågor till installatören och till samfälligheten projektgrupp.