Styrelsen

LedamotAdressTelefonPoste-post
Mats ForsbergKärrgränd 470793-347575Ordförandeordforande@samfaida.se
Lena BloménKärrgränd 13508-361897Kassörkassor@samfaida.se
Magnus NordlingKärrgränd 17508-366122Sekreteraresekreterare@samfaida.se
Hassan YosefKärrgränd 57070-7709571Teknikteknik@samfaida.se
Erik EngströmKärrgränd 153070-1871079Underhållunderhall@samfaida.se
Tomas JohanssonKärrgränd 14908-649 9898Suppleantsuppleant1@samfaida.se
Olof LiliengrenKärrgränd 49070-355 80 83Suppleantsuppleant2@samfaida.se
Revisorer: Grzegorz Dec, Kg 11
Niclas Finnermark, Kg 183
Revisorssuppleant: , Hanna Brosgård Kg 173
Valberedning:
Göran Blom, Kg 43
Vakant
Vakant