Kategoriarkiv: Uncategorized

Vårstädning lördagen 24 april.

På grund av Coronan blir det tyvärr ingen korvgrillning i år heller, men containrar kommer som vanligt! Däremot kan vi alla försöka städa upp på vårt område under helgen så gott det går:

  • Sopa sand från de allmänna ytorna bakom och framför era hus, sanden sopas till gångvägen och hämtas upp av vår entreprenör Tingvalla Mark under måndagen efter helgen.
  • Sopa ur sand ur ert garage till mitten av garageplanen (hämtas upp av Tingvalla Mark).
  • Hjälp till att plocka skräp och göra snyggt på den av de tre parkytor som ligger närmast er.
  • Och så klart, plocka skräp lite överallt på området!

Observera att containrarna främst är avsedda för trädgårdsavfall, så det finns inte utrymmer för att slänga något som har att göra med någon husrenovering. Dessutom är det inte tillåtet att slänga elektronik eller kemikalier, exempelvis färger (upptäcks något av detta av dom som hämtar containrarna så skulle det göra att innehållet i containrarna klassas som miljöfarligt, och kostnaden för AIDA för omhändertagandet av innehållet i containrarna skulle öka kraftigt).

Med förhoppning om en Coronan-fri städdag nästa år!

Sopor och sopcontainrar

Uppdatering: Nu har låskolvar bytts ut på samtliga sopcontainrar. Om det är fortsatt problem går det fint att höra av sig till ansvarig för underhåll: teknik@samfaida.se

Det hamnar en del soppåsar utamför vissa av sopnedkasten, vilket lockar till sig fåglar och råttor. Under vinterhalvåret har en del av låsen till sopnedkasten kärvat något som styrlesen planerar att åtgärda inom kort. Det finns totalt 3 sopnedkast dit nycklarna passar, har man problem vid ett av dessa så är det bästa tipset att testa ett av de andra sopnedkasten. Särskilt den mellersta fungerar väl.

Vattenavstängning KG 123-197

Nu är vattnet tillbaks. Eftersom det var problem med huvudkranen hann vi tyvärr bara byta ett fåtal kranar. Resterande kranar kommer att bytas vid ett senare tillfälle.

Vattenavstängning Kärrgränd 123-197 fredagen 22/1 kl 8.30-ca 13. Dessutom byte av kran för inkommande vatten för några av dessa. Vi meddelar på hemsidan när avstängningen upphört.

http://www.samfaida.se/wp-content/uploads/2021/01/Vattenavstängning-22-jan.pdf