Lekparksarbete

Uppdatering 210915: Arbeten fortgår men vi har ännu inte hunnit gå ut med offerter till leverantörer. Vi hoppas dock fortfarande kunna komma igång under hösten

Lekparken som vi demonterade under trädgårdsdagen arbetar vi nu med att konstruera en ny. Offertarbete pågår och planen är att till hösten starta konstruktionen.

Utplacerade stenar

Med anledning av att främst budbilar, men även privatpersoner, genar över våra gräsmattor har vi lagt ut ett antal stenar för att förhindra detta. På detta sätt hoppas vi öka säkerheten i vårt kvarter samt skydda våra gräsmattor och stenplattor. Vi kommer även att inventera skadade plattor längs våra gångvägar och beställa ett utbyte av dessa.

Ang. Sopcontainern högst upp på kärrgränd

Det har varit lite problem med översta sopcontaineren där låset kärvar. Det är haspen på insidan av containern som behöver lite smörjmedel. Vi har gjort en felanmälan och väntar på åtgärd. Under tiden går det fint att använda sopcontaineren själv om låsen kärvar lite. Är lite som att öppna ett gammalt lås

Rotproblem

Rötter har som nämnts på årsmötet 2021 för en tid sedan trängt sig in i avloppsstammen genom ett luftningshål mellan Kg 15 och 17. Rötterna togs bort men luftningshålet i avloppsstammen ska blockeras så att inte nya rötter kan tränga sig in. Uppgrävning för detta kommer enligt plan att ske någon gång under sommaren när någon entreprenör kan få in det i sitt tidsschema. Vi återkommer när datumet är bestämt.

På gång just nu

Lilla lekparken
Vi har startat ett renoveringsprojekt av lilla lekparken. Den är därför just nu avstängd för användning. Vi kommer att återkomma med planerat datum för renoveringens slutförande.

Stenar på gräsmattorna
De större stenar som ligger lite runt omkring ska placeras som avgränsare för trafik.

Vårstädning lördagen 24 april.

Då var det dags igen för att städa och fräscha upp vårt område inför sommaren. Det gäller att inte bara städa upp på våra egna tomter utan framförallt på våra gemensamma ytor.
Sopsäckar kommer att finnas utlagda på morgonen i ändarna av varje länga. Skulle det saknas går det att hämta på stora lekplatsen.
Tre containrar är beställda, och kommer att stå fördelade på området dagen innan vårstädningen. Containrarna är främst avsedda för trädgårdsavfall, så det finns inte utrymmer för att slänga något som har att göra med någon husrenovering.
Observera att elprodukter eller kemikalier inte är tillåtna att slängas i containrarna. Upptäcks något av detta av dom som hämtar containrarna så skulle det göra att innehållet i containrarna klassas som miljöfarligt, och kostnaden för AIDA för omhändertagandet av innehållet i containrarna skulle öka kraftigt.

Att göra under städdagen:

  • Städa våra gemensamma ytor på varje längas baksida och framsida samt parkytorna (se kartan för ansvarsfördelning per länga för parkytorna).
  • Sopa grus ur garagen, från p-platserna och gräsytorna (så gott det går), och samla gruset i mitten på garageplanerna (eller allra helst i sopcontainrarna så riskerar inte gruset att spridas ut i väntan på grusupptagningen). Grusupptagning är beställd till tisdagen efter städhelgen.
  • Rensa ur rännorna på parkeringsplanerna (lyft gallret och använd hink och spade).
  • Sopa bort mossa och skräp från garagetaken.
  • Rengör överväxta plattor längs gångvägarna.
  • Och så klart, plocka skräp lite överallt på området!
  • Sist men inte minst; tänk på att hålla avstånd i dessa corona-tider!

Däremot kommer vi p g a Coronan att inte ha någon korvgrillning i år heller.
Förhoppningsvis kan vi återkomma med det när Coronan dragit sig tillbaka!


Med förhoppning om en Coronan-fri städdag nästa år!

Sopor och sopcontainrar

Uppdatering: Nu har låskolvar bytts ut på samtliga sopcontainrar. Om det är fortsatt problem går det fint att höra av sig till ansvarig för underhåll: teknik@samfaida.se

Det hamnar en del soppåsar utamför vissa av sopnedkasten, vilket lockar till sig fåglar och råttor. Under vinterhalvåret har en del av låsen till sopnedkasten kärvat något som styrlesen planerar att åtgärda inom kort. Det finns totalt 3 sopnedkast dit nycklarna passar, har man problem vid ett av dessa så är det bästa tipset att testa ett av de andra sopnedkasten. Särskilt den mellersta fungerar väl.