Äga eller hyra?

Enligt återkommande mätningar gjorda av Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (FSI) vill svenska folket äga sin bostad hellre än att hyra den. Endast knappt tio procent uppger att man vill hyra sin bostad. Trots det har vi i Sverige många hyresrätter i en internationell jämförelse. Inte mindre än 1,7 miljoner bostäder (38 procent) i Sverige upplåts med hyresrätt.