Årsmöte 12 december 2019

Årsmöte för samfälligheten kommer att hållas torsdagen 12 december kl 1900 i Björnbodaskolans matsal, välkomna.