EI sviker svaga elkunder

Det finns en överhängande risk att elmarknadens svagaste konsumenter blir kvar i dyra tillsvidareavtal på el även i framtiden. Energimarknadsinspektionens (EI) förslag till hur passiva elkunder ska skyddas mot överprissättning räcker inte till.