Höjda elnätsavgifter

Energimarknadsinspektionen vill ge elnätsbolagen möjlighet att öka vinstmarginalerna med cirka 600 miljoner kronor mer än väntat. Därmed kan kraftigt höjda elnätsavgifter bli verklighet på många håll i landet. Nu kräver Villaägarna att energiministern agerar.